Gilan Qida

Xəbərlər

GİLAN QİDA

“Gilan” Azərbaycanın qeyri – neft sektorunun aparıcı holdinqlərindən biridir.Holdinqin fəaliyyət dairəsi yüngül və qida sənayesi, kənd təsərrüfatı, tikinti və tikinti materiallarının istehsalı, bank sektoru, sığorta, daşınma və turizm kimi sənaye sahələrini əhatə edir. Bu səhifədə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yerləşən, holdinqin 5 müəssisəsində hazırlanan qida ixracat məhsulları təqdim olunur.

220 MƏHSUL
çeşidi
5 İSTEHSAL
zavodu
11 MƏHSUL
brendi
750 İŞÇİ
heyəti

GILAN HOLDINQ HAQQINDA

Gilan Holdinq haqqında təqdimat
VİDEONU İZLƏ

MƏHSULLAR

BRENDLƏR